Program for Deletion of linked list

Program for Deletion of linked list
void DeleteList(struct node** headRef) {
struct node* current = *headRef; // deref headRef to get the real
headstruct node* next;
while (current != NULL) {
next = current->next; // note the next pointer
free(current); // delete the node
current = next; // advance to the next node
}
*headRef = NULL; // Again, deref headRef to affect the real head back// in the caller.
}

No comments: